ใบอนุญาต 11/07438
เลือกแพคเกจทัวร์
ผู้ใหญ่
-
เด็กไม่เสริมเตียง
-
พักเดี่ยว
-
เด็กไม่เกิน 2 ขวบ
-
แบบไม่รวมตั๋ว
-

รวม
-
ลูกค้าต้องโอนเงินจองทัวร์ภายใน 7 วัน
มิฉะนั้นรายการจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
สอบถาม โทรศัพท์
02-675-8860
สอบถาม Line
@travelclick

ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN'S SOUL

ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว ที่นั่งว่าง สถานะ
1-5 ก.ย. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 29 Available
2-6 ก.ย. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 29 Available
3-7 ก.ย. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 29 Available
4-8 ก.ย. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 29 Available
5-9 ก.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 29 Available
6-10 ก.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 29 Available
7-11 ก.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 29 Available
8-12 ก.ย. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 29 Available
9-13 ก.ย. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 29 Available
10-14 ก.ย. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 29 Available
11-15 ก.ย. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 29 Available
12-16 ก.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 29 Available
13-17 ก.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 29 Available
14-18 ก.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 29 Available
15-19 ก.ย. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 29 Available
16-20 ก.ย. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 29 Available
17-21 ก.ย. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 29 Available
18-22 ก.ย. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 29 Available
19-23 ก.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 29 Available
20-24 ก.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 29 Available
21-25 ก.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 29 Available
22-26 ก.ย. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 29 Available
23-27 ก.ย. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 29 Available
24-28 ก.ย. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 29 Available
25-29 ก.ย. 2018 14,900.- 14,900.- 4,900.- 29 Available
26-30 ก.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 29 Available
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 29 Available
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 29 Available
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 29 Available
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 29 Available
1-5 ต.ค. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 30 Available
2-6 ต.ค. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 30 Available
3-7 ต.ค. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 30 Available
4-8 ต.ค. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 30 Available
5-9 ต.ค. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 30 Available
6-10 ต.ค. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 30 Available
7-11 ต.ค. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 30 Available
8-12 ต.ค. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 30 Available
9-13 ต.ค. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 30 Available
10-14 ต.ค. 2018 17,900.- 17,900.- 4,900.- 30 Available
11-15 ต.ค. 2018 17,900.- 17,900.- 4,900.- 30 Available
12-16 ต.ค. 2018 17,900.- 17,900.- 4,900.- 30 Available
13-17 ต.ค. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 30 Available
14-18 ต.ค. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 30 Available
15-19 ต.ค. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 30 Available
16-20 ต.ค. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 30 Available
17-21 ต.ค. 2018 17,900.- 17,900.- 4,900.- 30 Available
18-22 ต.ค. 2018 17,900.- 17,900.- 4,900.- 30 Available
19-23 ต.ค. 2018 18,900.- 18,900.- 4,900.- 30 Available
20-24 ต.ค. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 30 Available
21-25 ต.ค. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 30 Available
22-26 ต.ค. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 30 Available
23-27 ต.ค. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 30 Available
24-28 ต.ค. 2018 17,900.- 17,900.- 4,900.- 30 Available
25-29 ต.ค. 2018 17,900.- 17,900.- 4,900.- 30 Available
26-30 ต.ค. 2018 19,900.- 19,900.- 4,900.- 30 Available
27-31 ต.ค. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 30 Available
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 30 Available
29 ต.ค. - 2 พ.ย. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 30 Available
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 30 Available
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 30 Available
1-5 พ.ย. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 25 Available
2-6 พ.ย. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 25 Available
3-7 พ.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
4-8 พ.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
5-9 พ.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
6-10 พ.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
7-11 พ.ย. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 25 Available
8-12 พ.ย. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 25 Available
9-13 พ.ย. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 25 Available
10-14 พ.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
11-15 พ.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
12-16 พ.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
13-17 พ.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
14-18 พ.ย. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 25 Available
15-19 พ.ย. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 25 Available
16-20 พ.ย. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 25 Available
17-21 พ.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
18-22 พ.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
19-23 พ.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
20-24 พ.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
21-25 พ.ย. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 25 Available
22-26 พ.ย. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 25 Available
23-27 พ.ย. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 25 Available
24-28 พ.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
25-29 พ.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
26-30 พ.ย. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2018 15,900.- 15,900.- 4,900.- 25 Available
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 25 Available
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 25 Available
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2018 16,900.- 16,900.- 4,900.- 25 Available

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN'S SOUL

โรงแรม/ที่พัก     ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน         
สายการบิน         EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY

#ตารางการบิน

#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน

DAY 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  l  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

DAY 2

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | เกาะนามิ | ปั่น RAIL BIKE | สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK
โรงแรม SUWON หรือเทียบเท่าโรงแรมมาตรฐาน

DAY 3

วัดวาวูจองซา | ข้าวห่อสาหร่าย+ฮันบก | TRICK ART MUSEUM  | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
โรงแรม BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าโรงแรมมาตรฐาน

DAY 4

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง | ศูนย์พลอยอเมทิส | ศูนย์เครื่องสำอาง |  ศูนย์สมุนไพร  | พระราชวังชางด็อกกุง | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE | ศูนย์การค้าแฟชั่นทงแดมุน  | DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) | ชมวิวแม่น้ำฮัน
โรงแรม BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าโรงแรมมาตรฐาน

DAY 5

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN'S SOUL


#เกาะนามิ (NAMI ISLAND)

ตั้งอยู่กลางทะเลสาบซองเพียง ชื่อ “นามิ” ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามินั้นเรียกตัวเองว่า NAMINARA REPUBLIC และเรียกตั๋วเรือข้ามฟากและตั๋วเข้าชมเกาะว่าวีซ่า ทำให้รู้สึกเสมือนข้ามมาเที่ยวรัฐๆ หนึ่งที่เป็นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วยต้นซากุระต้นเมเปิ้ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล เป็นสถานที่โรแมนติก สำหรับคู่รักหนุ่มสาว และที่พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวที่นี่เคยเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนต์ไทยเรื่อง กวนมึนโฮ ใครที่อยากแชะรูปคู่กับเบยองจุน และทิวสนที่เรียงตัวสวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหูลูกตา ต้องไม่พลาดที่จะมาเยือนที่นี่สักครั้ง อิสระให้ท่านถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนั่งเรือกลับมายังฝั่ง..


#สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK
ชมสะพานกระจกแก้ว Soyanggang Skywalk ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศ พร้อมถ่ายรูปสวยๆ กับ สะพาน Soyanggang Skywalk เป็น Skywalk ที่ยาวที่สุดของเกาหลี ที่ให้ความรู้สึกเหมือนคุณกำลังเดินอยู่บนน้ำ


#วัดวาวูจองซา (WAUJEONGSA TEMPLE)
ตั้งอยู่ในเมืองซูวอน พาท่านชมความงามของพระเศียรพระพุทธรูปขนาดมหึมา ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆวาง เรียงรายอยู่โดยรอบ และเมื่อท่านเดินขึ้นสู่เนินเขาจะพบอุโบสถ ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจาก อินเดีย นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย


#EVERLAND
เต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ด้วยบัตร SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิดและไม่จำกัดรอบ สวนสนุกที่นี่ถูกขนานนาม ว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี”  มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ให้ท่านสนุกกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด อาทิ เช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่นเครื่องเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ที่นี่ และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนได้เดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน: สวนทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถุนายน: สวนดอกกุหลาบ/ กรกฎาคม: สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน: สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน: สวนดอกเบญจมาศ)


#พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE)
พระราชวังหลวงวังที่สองที่สร้างต่อจากพระราชวังเคียงบ็อกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังที่มีความสำคัญอย่างมากต่อกษัตริย์หลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ที่มีสภาพดีและสมบูรณ์ที่สุดใน 5 พระราชวังหลวงทั้งหมดที่ยังคงเก็บรักษาไว้ และที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997


#เมียงดง (MYEONGDONG)
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยังมี เสื้อผ้า เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้อกัน


#ทงแดมุน (DONGDAEMUN)
ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุนให้ท่านได้เลือกซื้อ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องหนังรองเท้า เครื่องกีฬาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีขนมขบเคี้ยวและร้านเครื่องสำอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ยังมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิดหมวกให้ผู้ที่อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกันอีกด้วย และฝั่งตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ามไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเว้นท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากนี้ท่านยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN ***ทั้งนี้การจัดแสดงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ***


#N SEOUL TOWER
หอคอยสูงที่ตั้งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอัน ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่น และถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน ,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

คำถามที่พบบ่อย

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน ,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง