ใบอนุญาต 11/09646

ความจริงบางประการเกี่ยวกับ BLUE HOUSE - ทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้

ความจริงบางประการเกี่ยวกับ "หลังคาสีฟ้า" ของ “BLUE HOUSE”

หากจะพูดถึงเรื่องอยู่อาศัย ของผู้นำประเทศ เราคงเคยได้ยินคำว่า "ทำเนียบ" ซึ่งตามความหมายของราชบัณทิตยสถาน หมายถึง ที่พักทางราชการของผู้มีตำแหน่งสูง ดังนั้นในประเทศสหรัฐอเมริกา "ทำเนียบขาว" จึงเปรียบเสมือนบ้านประจำตำแหน่ง ของผู้นำสูงสุดของประเทศสหรัฐ และเหตุที่เรียกทำเนียบขาว เพราะ "อาคารเป็นสีขาว"

ในประเทศเกาหลีใต้ในเกาหลีประมุขของรัฐอาศัยอยู่ใน CHEONG WA DAE ซึ่งหมายถึง "BLUE HOUSE" นั่นเอง ที่มาของชื่อ และเหตุผลบางประการต่อไปนี้ จะทำให้เข้าใจคำว่า “BLUE HOUSE” มากขึ้น ว่าทำไมต้อง “BLUE HOUSE” อาจไม่มีคำตอบที่แน่ชัด มีเพียงข้อสันนิษฐาน 3 ประการ ที่พอจะยืนยันถึงความเป็น “BLUE HOUSE” ได้อย่างดี

ประการแรก รัฐบาลเป็นผู้ประการชื่อ CHEONG WA DAE ที่แปลว่า บ้านหลังคาสีฟ้า หรือ BLUE HOUSE ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1960 เพื่อพยายามที่จะทำให้ความรู้สึกต่าง ๆ ในแง่ลบ ที่นำมาซึ่งความโกรธแค้นอันเกิดจากการโกงการเลือกตั้ง และเกิดการลุกฮือขึ้น และเพราะที่อยู่แห่งนี้ คือ “ทำเนียบ” ของผู้นำประเทศ ซึ่งกระเบื้อง “สีฟ้า” หมายถึงสันติภาพ เมื่อผู้นำ ผู้บริหารประเทศพำนักอยู่ในบ้านหลังคาสีฟ้า ก็จะนำมาซึ่งความสงบสุข และสันติภาพในประเทศ

ประการที่สอง สีน้ำเงิน/สีฟ้า เป็นสีที่ถูกพบอยู่บ่อยครั้งในทฤษฎีหยิน – หยาง ธาตุทั้ง 5 และทำเลที่ตั้งในเอเชีย เมื่อพิจารณาตามหลักโบราณของทฤษฎีโบราณ ที่ว่าด้วยโลกและธรรมชาติแล้วนั้น “สีฟ้า” นับเป็นสีของ “เอเชียตะวันออก” และนั่นคือ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศเกาหลีใต้นั่นเอง

ประการที่สาม ในการผลิตกระเบื้องสีฟ้านั้น ต้องใช้ทักษะ ความสามารถ และความชำนาญของช่างผู้ผลิต ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมากกว่าการผลิตกระเบื้องสีดำ หรือสีอื่น และด้วยเหตุนี้เอง มูลค่าของราคาที่ตามมา ทำให้ตระกูลของเหล่าขุนนาง และผู้สูงศักดิ์เท่านั้น จึงจะสามารถอาศัยอยู่ใน “บ้านหลังคาสีฟ้า” ได้ ซึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ที่ผ่านมา พระราชวังชางด็อกกุง ก็มีหลังคาสีฟ้าด้วยเช่นกัน แต่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามเกาหลี

บทความที่เกี่ยวข้อง