ใบอนุญาต 11/09646
เลือกแพคเกจทัวร์
ผู้ใหญ่
-
เด็กไม่เสริมเตียง
-
พักเดี่ยว
-
เด็กไม่เกิน 2 ขวบ
-
แบบไม่รวมตั๋ว
-

รวม
-
ลูกค้าต้องโอนเงินจองทัวร์ภายใน 3 วัน
มิฉะนั้นรายการจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
สอบถาม โทรศัพท์
02-675-8860
สอบถาม Line
@travelclick

ทัวร์เกาหลี BUSAN SPECIAL

ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว ที่นั่งว่าง สถานะ
5-8 ม.ค. 2024 18,999.- 18,999.- 5,900.- 8 Waitlist จอง
12-15 ม.ค. 2024 18,999.- 18,999.- 5,900.- 25 Available จอง
19-22 ม.ค. 2024 18,999.- 18,999.- 5,900.- 25 Available จอง
26-29 ม.ค. 2024 18,999.- 18,999.- 5,900.- 25 Available จอง
23-26 ก.พ. 2024 19,999.- 19,999.- 5,900.- 25 Available จอง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เปิดประสบการณ์สุดพิเศษที่เมืองปูซาน... กับสถานที่ท่องเที่ยวใหม่เพื่อสัมผัสกับความงามในมุมใหม่
สายการบิน: AIR BUSAN หรือเทียบเท่า

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 4 วัน 2 คืน

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

อาหาร

โรงแรม/ที่พัก

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ

-

-

2

ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ I แฮอุนแดสกายแคปซูล
วัดแฮดงยงกุงซา | หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
ออยุคโดสกายวอร์ค

B : -

L : ชาบู ชาบู

D : บาร์บีคิว

BUSAN HOTEL
หรือเทียบเท่า
มาตรฐานเกาหลี

3

ศูนย์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี | ท่าเรือจางนิม
ศูนย์สมุนไพร | นูริมารูเฮ้าส์
DUTY FREE | ชายหาดแฮอุนแด
นัมโพดงวอร์คกิ้งสตรีท | ตลาดปลาจากัลชี

B : โรงแรม

L : พุลโกกิ

D : อิสระ

BUSAN HOTEL
หรือเทียบเท่า
มาตรฐานเกาหลี

4

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
ซองโดสกายวอร์ค (ไม่รวมค่ากระเช้า)
หอคอยแห่งปูซาน
| ซอมยอนช้อปปิ้งสตรีท

B : โรงแรม

L : อิสระ

D : -

 

DAY 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ


คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR BUSAN โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงเอกสารสำคัญตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ ณ วันเดินทาง และพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ

สายการบิน

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN>> BKK

AIR BUSAN

BX 726

22:55 - 06:05

BX 725

17:00 - 21:00

DAY 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ I แฮอุนแดสกายแคปซูล | วัดแฮดงยงกุงซา | หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน | ออยุคโดสกายวอร์ค


อุทยานรถไฟสายสีฟ้าแฮอุนแด การเดินทางด้วยระบบรางที่จะนำคุณดื่มด่ำกับความงามของทะเลปูซานด้วยรูปแบบที่ไม่ซ้ำใคร นั่นคือ รถไฟเลียบชายหาดที่ค่อย ๆ เคลื่อนผ่านไปบนรางรถไฟริมทะเล หรือเลือกตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้นกับการนั่ง SKY CAPSULE ที่วิ่งอยู่เหนือพื้นดินที่ความสูง 10 เมตร ซึ่งนับว่าเป็นรถไฟยกระดับในความสูงระดับนี้แห่งแรกในเกาหลีใต้ ... แต่ความงดงามยิ่งกว่า ไม่ว่าจะวิวเลียบหาดที่รัดบพื้นดิน หรือสูงเหนือยอดไม้ นั่นคือ วิวทะเลปูซาน โดยเฉพาะในยามพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า เป็นวิวที่สุดแสนโรแมนติกที่สุด ที่นับว่าคุ้มค่าแก่การลองสักครั้งด้วยตัวคุณเอง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู (SHABU SHABU) น้ำซุปต้นตำรับเกาหลี พร้อมด้วยเครื่องปรุง และวัตถุดิบที่คัดสรรเป็นพิเศษ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงนานาชนิด

วัดแฮดงกุงซา วัดพุทธเก่าแก่ของปูซาน วัดสร้างอยู่บนโขดหินริมชายหาด ก่อตั้งโดยพระผู้ยิ่งใหญ่นามว่า พระนาองซูโดซา ตั้งแต่ ค.ศ. 1376 และได้รับบูรณะครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1970 ตัววัดหันหน้าออกทางทิศตะวันออก จึงทำให้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของปูซาน ในบริเวณวัดมีเจดีย์สามชั้นในศิลปะแบบเกาหลี และสิงโตสี่ตัว ซึ่งแต่ละตัวถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความยินดี ความโกรธ ความเศร้า และความสุข

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ก่อตั้งขึ้นราว ค.ศ. 1950 เมื่อผู้อพยพในสงครามเกาหลีได้ลงหลักปักฐานกันที่นี่ โดยบ้านที่นี่สร้างแบบขั้นบันไดบนเชิงเขาชายฝั่ง ทำให้หมู่บ้านนี้มีชื่อเล่นว่า “มาชูปิกชูแห่งปูซาน” ตรอกซอกซอยหลายในหมู่บ้านแห่งนี้ ได้รับการตกแต่งอย่างมีชีวิตชีวาด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง ประติมากรรมที่สร้างขึ้นโดยผู้อยู่อาศัยต่างร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ รวมถึงการทาหลังคาบ้าน และตัวบ้านด้วยสีสันที่หลากหลาย และในความหลากหลายนี้เอง กอปรกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ผนวกเขากับศิลปะ ที่นี่จึงเป็นที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาชมความงดงามด้วยตาตนเอง

ออยุคโดสกายวอร์ค ตั้งอยู่ ณ ที่ซึ่งเรียกว่า “ซึงดูมาล” ซึ่งหมายถึง “อานม้า” เนื่องจากรูปร่างของจุดที่ตั้ง โดยชาวบ้านและนักประดาน้ำในพื้นที่เรียกเกาะนี้ว่า “จาลโลแก”.... การก่อสร้างออยุคโดสกายวอร์ค เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2012 ณ จุดที่ก่อสร้างนั้นถือได้ว่าเป็นจุดแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกกับทะเลใต้ และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 2013 โดยให้สมญานามของสถานที่แห่งนี้ว่า “เส้นทางแห่งการข้ามฟ้าฝ่าทะเล” โดยเสาเหล็กถูกสร้างขึ้นบนหน้าผาชายฝั่งสูง 35 เมตร และสะพานกระจกสูง 15 เมตรที่ประกอบด้วยแผ่นกระจก 24 แผ่นและมีรูปร่างเหมือนเกือกม้า ที่เชื่อมกับเสาเหล็ก พื้นกระจกทำด้วยแผ่นกระจกขนาด 12 มิลลิเมตร 4 ชั้น เคลือบด้วยฟิล์มกันกระสุนมีความหนารวม 55.49 มิลลิเมตร ทำให้โครงสร้างมีความปลอดภัยและมั่นคงสูงมาก ทุกท่านจะตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ของแนวคลื่น และท้องทะเลด้านล่างในขณะที่มองลงไปจากแผ่นกระจกโปร่งใส ทางเดินที่ทอดยาวออกไปสู่ท้องทะเล ที่เห็นได้โดยรอบ 360 องศา เหมาะแก่การถ่ายรูป และดื่มด่ำกับความงามยิ่งนัก

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย บาร์บีคิว (BBQ)  อาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลีมีเนื้อสัตว์หลากหลายให้เลือกรับประทาน เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  BUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

DAY 3 : ศูนย์เครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี | ท่าเรือจางนิม | ศูนย์สมุนไพร | นูริมารูเฮ้าส์ | DUTY FREE | ชายหาดแฮอุนแด | นัมโพดงวอร์คกิ้งสตรีท | ตลาดปลาจากัลชี


รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม

ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี ที่ซึ่งรวบรวมเครื่องสำอางชั้นนำของเกาหลี ที่ช่วยในเรื่องปัญหาต่าง ๆ ของผิวหน้า และผิวกาย ทั้งในเรื่องความกระจ่างใส และเสริมความแข็งแรงของผิว มาไว้ให้ท่านได้เลือกสรร กับเครื่องสำอางคุณภาพดี ในราคาลดพิเศษ อาทิครีมน้ำแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ

ท่าเรือจางนิม หรือที่เรียกว่า บูเนเซีย (Bunezia) ที่ต้องการสื่อถึง Venezia (เวนิส) เวนิสแห่งปูซาน โดยอาคารที่อยู่บริเวณท่าเรือแห่งนี้ ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใส ตัดกับท้องฟ้าและทะเลสีคราม โดยชั้นสองของอาคารเหล่านี้ เป็นจุดที่สามารถมองเห็นวิวทะเลในมุมที่สวยงามอีกด้วย... เดิมทีท่าเรือแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตสาหร่าย แต่เมื่อมีการทำอุตสาหกรรมมากขึ้นในแถบนี้ เพื่อความสะอาดและปลอดภัยของผู้บริโภคการผลิตจึงถูกเลิกไป และต่อมาได้ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยสีสัน นับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของปูซานอีกด้วย

ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮอกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สรรพคุณช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย

นูริมารูเอเปคเฮ้าส์ Nurimaru APEC House ชื่อนี้เกิดจากการรวมคำภาษาเกาหลีคำว่า nuri (ที่หมายถึง โลก) และ maru (การประชุมสุดยอด) อาคารแห่งนี้สร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุม APEC ใน ค.ศ. 2005 โดยตั้งอยู่บนเกาะดงแบกซอม ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องภูมิทัศน์ที่สวยงามและเต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม โดยเฉพาะดอกคามิเลียและต้นสนหนาทึบของเกาะแห่งนี้ อาคารแห่งนี้สูง 3 ชั้น ที่ต้องการสื่อถึง “จองจา” สมัยใหม่ ซึ่งเป็นศาลาในรูปแบบสถาปัตยกรรมเกาหลีดั้งเดิม รูปทรงหลังคาเป็นสัญลักษณ์ของแนวสันเขาของเกาะดงแบกซอม การออกแบบภายในเป็นการแสดงภาพวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่สร้างสรรค์ของชนชาติเกาหลี

รับประทานอาหาร ณ บริการท่านด้วย เมนู พุลโกกิ (BULGOGI) เมนูที่มีส่วนผสม หมูหมักชิ้นบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ นำมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้ำ พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ

LOTTE DUTY FREE BUSAN ศูนย์รวมสินค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ และดีที่สุดของเมืองปูซาน ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมของทั้งจากเกาหลี และจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 200 แบรนด์  มารวมไว้เพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อในราคาสุดพิเศษที่ปลอดภาษี ทั้งยังมีของขวัญ ของที่ระลึกพิเศษต่าง ๆ ของเกาหลีมีไว้จำหน่ายเป็นของฝากในการมาเยือนเกาหลีอีกด้วย


ชายหาดแฮอุนแด เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาหลี โดยมีหาดทรายทอดยาวถึง 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 58,400 ตารางเมตร ใช้เป็นที่สำหรับจัดกิจกรรมและงานเทศกาลต่าง ๆ ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ในช่วงเวลาปกติก็ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ทางน้ำมากมายที่มีบริการตลอดแนวชายหาด รวมถึงร้านค้า ร้านอาหารนานาชนิดอีกด้วย
หากที่กรุงโซลมีย่านเมียงดงที่เป็นรู้จักและโด่งดังไปทั่วโลก สำหรับที่ปูซานนั้นย่านนัมโพดง หรือที่รู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า “นัมโพดงวอร์คกิ้งสตรีท” นับว่าเป็นแหล่งรวมสินค้ามากมายหลากหลายชนิด หลากหลายแบรนด์ไว้ที่นี่ ทั้งข้าวของเครื่องใช้ โดยเฉพาะเสื้อผ้าแฟชั่นสไตล์เกาหลี เครื่องสำอางแบรนด์ดังของเกาหลี  ร่วมถึงอาหารการกินทั้งอาหารเกาหลี หรืออาหารจากทั่วทุกมุมโลก ที่มีให้เลือกซื้อ เลือกรับประทานได้ตลอด “ถนนสายแห่งการช้อปปิ้ง” แห่งนี้

อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ทุกท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารด้วยเมนู และอาหารที่ชื่นชอบตามอัธยาศัย .... หรือดื่มด่ำกับความสุขตามอิสระและความพึ่งพอใจของแต่ละท่าน

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  BUSAN HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

DAY 4 : ศูนย์ฮอกเกนามู | ซองโดสกายวอร์ค (ไม่รวมลิฟท์) | หอคอยแห่งปูซาน | ซอมยอนช้อปปิ้งสตรีท


รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด พร้อมชมการสาธิต เพื่อให้ให้ท่านได้เห็นสรรพคุณอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เส้นทางแห่งเมฆซองโด หรือที่ รู้จักกันในชื่อ ซองโดสกายวอล์ค (Songdo Skywalk) ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของหาดซองโด เปิดใน ค.ศ. 2015 โดยมีทางเดินลอยฟ้ายาว 365 เมตร สร้างขึ้นเหนือผืนมหาสมุทรด้วยพื้นกระจก ทำให้ผู้มาเยือนได้รับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นประหนึ่งเดินอยู่เหนือคลื่นทะเล.... นอกจากจะได้ชมวิวแบบพาโนรามาที่สวยงามของ Busan Air Cruise Marine Cable Car ที่ลอยข้ามมหาสมุทรและชายหาดซองโดสีทองที่ทอดยาว  เรายังสามารถเห็นประภาคารและแท่นดำน้ำที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่กลางทะเลอีกด้วย 

อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ทุกท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารด้วยเมนู และอาหารที่ชื่นชอบตามอัธยาศัย .... หรือดื่มด่ำกับความสุขตามอิสระและความพึ่งพอใจของแต่ละท่าน

Busan Tower หรือ Diamond Tower เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเมืองปูซาน หอคอยแห่งนี้เปิดครั้งแรกในปี ค.ศ. 1973 อย่างไรก็ตาม ได้รับการบูรณะและบำรุงรักษาครั้งใหญ่ และเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2021 หอคอยแห่งนี้เป็นที่ชื่นชอบของชาวปูซาน และนักท่องเที่ยว ด้วยว่าหอแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นได้โดยรอบเมืองปูซานในยามกลางวัน และในยามค่ำคืนวิวเมืองปูซานที่มีแสงไฟระยิบระยับเมืองมองลงมาจากบนหอคอยเปรียบได้กับ “เหล่าดาราบนผืนแผ่นดิน”  นอกจากนี้ยังมีงานศิลปะจัดวางที่ด้านหน้าทางขึ้นหอคอย ทำให้เป็นจุดถ่ายรูปที่สมบูรณ์แบบ และนอกจากนี้ผู้ขึ้นไปยังหอคอยแห่งนี้สามารถเพลิดเพลิน และลิ้มรสกาแฟที่ทำโดยหุ่นยนต์ปาริสต้าที่ชื่อ Dataro

ซอมยอนช้อปปิ้งสตรีท แหล่งยอดฮิตของวัยรุ่น และคนหนุ่มสาวของเมืองปูซาน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองระหว่างสถานีปูซานและหาดแฮอุนแด ทุกถนนและตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาตลอดทั้งวัน ด้วยคาเฟ่ ร้านอาหารหลากหลายชนิดจากทั่วโลก ร้านเครื่องสำอาง และร้านสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ (Lotte) โรงภาพยนตร์ และห้างสรรพสินค้าใต้ดินอีกด้วย

ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 


 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
  2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน ,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
  6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
  7. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

คำถามที่พบบ่อย

Q : จองทัวร์กับ คลิกทัวร์.คอม เสี่ยงหรือไม่? มั่นใจได้แค่ไหน?จะได้เดินทางตามใบนัดหมายหรือเปล่า?

A : บริษัท คลิกเวิลด์เซอร์วิส จำกัด มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเวลายาวนานมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ ____wait____ ได้รับการรับรองอย่างถูกกฏหมายจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นหลักฐานยืนยันว่าทางบริษัทฯ สามารถจัดโปรแกรมนำเที่ยวได้อย่างเต็มคุณภาพ


Q : จะจองแพ็คเกจทัวร์กับเราคลิกทัวร์.คอม ได้อย่างไรบ้าง?

A : ลูกค้าสามารถจองแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิ

      - WEBSITE:  www.clickstour.com
      - TEL:     065-626-2362 / 065-626-2363
      - EMAIL:[email protected]
      - @LINE OFFICIAL:   @CLICKS
  https://line.me/R/ti/p/%40vcc0572r
      - FACEBOOK:CLICKS YOUR HAPPINESS


Q : สามารถชำระเงินให้กับเราคลิกทัวร์.คอม ได้ช่องทางไหนบ้าง?
A :ลูกค้าสามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง อาทิ

      - ชำระด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต โดยตรงได้ที่บริษัท คลิกเวิล์ดเซอร์วิส จำกัด โดยติดต่อพนักงานบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้า หลังจากทำการจองแพคเกจทัวร์
      - ชำระด้วยการโอเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี TARADA VACHARAPARINDECHA


SCB : No. 215-2-06056-8
KBANK:No. 860-2-07158-9
KTB:  No. 949-0-10531-0

หลังจากทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งสลิป หรือหลักฐานการชำระเงินมาที่ clickstour.com


Q : ต้องชำระเงินมัดจำ และชำระเต็มจำนวน ก่อนการเดินทางกี่วัน?

A : ลูกค้าต้องชำระเงินมัดจัดครึ่งหนึ่งของราคาเต็ม ภายใน 3 วันหลังจากการจอง และชำระเงินเต็มจำนวนก่อนการเดินทาง 14 วัน


Q : แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจองทัวร์สำเร็จ ได้เดินทางอย่างแน่นอน?

A : หลังจากที่ลูกค้าได้แจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองแพคเกจทัวร์อีกครั้ง พร้อมทั้งส่งเอกสารยืนยันการจองให้กับลูกค้า


Q : ถ้าต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำยังไงบ้าง?

A : หากลูกค้าต้องการยกเลิกการเดินทางต้องทำการยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง หายกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี


Q : หากจองทัวร์แล้วกรุ๊ปทัวร์ที่จอง มีคนจองไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ ทัวร์จะยกเลิกหรือยังจะเดินทางต่อ?

A : หากเกิดกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3-7 วัน และทางบริษัทจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า หากลูกค้าไม่พอใจทางบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ท่าน