ใบอนุญาต 11/09646
เลือกแพคเกจทัวร์
ผู้ใหญ่
-
เด็กไม่เสริมเตียง
-
พักเดี่ยว
-
เด็กไม่เกิน 2 ขวบ
-
แบบไม่รวมตั๋ว
-

รวม
-
ลูกค้าต้องโอนเงินจองทัวร์ภายใน 3 วัน
มิฉะนั้นรายการจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
สอบถาม โทรศัพท์
02-675-8860
สอบถาม Line
@travelclick

ทัวร์เกาหลี KOREA SHINING SOUL

ต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

วันเดินทาง สายการบิน ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว ที่นั่งว่าง สถานะ
3-7 มิ.ย. 2023 16,900.- 16,900.- 5,900.- 2 Waitlist จอง
6-10 มิ.ย. 2023 15,900.- 15,900.- 5,900.- 0 Waitlist
7-11 มิ.ย. 2023 16,900.- 16,900.- 5,900.- 3 Waitlist จอง
9-13 มิ.ย. 2023 16,900.- 16,900.- 5,900.- 9 Waitlist จอง
14-18 มิ.ย. 2023 16,900.- 16,900.- 5,900.- 11 Available จอง
15-19 มิ.ย. 2023 16,900.- 16,900.- 5,900.- 15 Available จอง
16-20 มิ.ย. 2023 16,900.- 16,900.- 5,900.- 13 Available จอง
21-25 มิ.ย. 2023 16,900.- 16,900.- 5,900.- 12 Available จอง
22-26 มิ.ย. 2023 16,900.- 16,900.- 5,900.- 15 Available จอง
23-27 มิ.ย. 2023 16,900.- 16,900.- 5,900.- 15 Available จอง
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2023 16,900.- 16,900.- 5,900.- 15 Available จอง
29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2023 16,900.- 16,900.- 5,900.- 15 Available จอง
30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2023 16,900.- 16,900.- 5,900.- 15 Available จอง
5-9 ก.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
6-10 ก.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
7-11 ก.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
12-16 ก.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
13-17 ก.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
14-18 ก.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
19-23 ก.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
20-24 ก.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
21-25 ก.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
26-30 ก.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
27-31 ก.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 21 Available จอง
28 ก.ค. - 1 ส.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 23 Available จอง
2-6 ส.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
3-7 ส.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
4-8 ส.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
9-13 ส.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
10-14 ส.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
11-15 ส.ค. 2023 18,900.- 18,900.- 5,900.- 25 Available จอง
16-20 ส.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
17-21 ส.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
18-22 ส.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
23-27 ส.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
24-28 ส.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
25-29 ส.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 17,900.- 25 Available จอง
1-5 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
2-6 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
3-7 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
4-8 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
5-9 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
6-10 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
7-11 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
8-12 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
9-13 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
10-14 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
11-15 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
12-16 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
13-17 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
14-18 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
15-19 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
16-20 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
17-21 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
18-22 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
19-23 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
20-24 ก.ย. 2023 17,900.- 179,900.- 5,900.- 25 Available จอง
21-25 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
22-26 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
23-27 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
24-28 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
25-29 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
26-30 ก.ย. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
29 ก.ย. - 3 ต.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 2023 17,900.- 17,900.- 5,900.- 25 Available จอง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน

วัน

โปรแกรมการเดินทาง

อาหาร

โรงแรม/ที่พัก

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

-

-

2

BAMBOO FOREST CAFÉ | ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์
ประติมากรรมกังนัมสไตล์ | LOTTE PREMIUM OUTLET

B : -

L : หมูผัดซอสเกาหลี

D : บาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์

SUWON HOTEL

หรือเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐาน

3

วัดพงอึนซา | ล็อตเต้เวิลด์ | ศูนย์เครื่องสำอาง | ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท | สะพานสีสันแห่งสายน้ำบันโพ

B : โรงแรม

L : อิสระ

D : จิมดัก

SEOUL HOTEL
หรือเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐาน

4

หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี | ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์โสม | ศูนย์น้ำมันสนแดง | DUTY FREE | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง

B : โรงแรม

L : พูลโกกิ

D : อิสระ

SEOUL HOTEL

หรือเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐาน

5

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก | ศูนย์อเมทิสต์ | KOREAN SUPERMARKET

B : โรงแรม

L : บิบิมบับ

D : -

-

 

 

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน

DAY 1 >> ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU AIR | AIR BUSAN  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงเอกสารสำคัญตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ ณ วันเดินทาง และพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

สายการบิน

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN >> BKK

รูปภาพประกอบด้วย เครื่องหมาย

คำอธิบายที่สร้างโดยอัตโนมัติ
JEJU AIR

7C2204

01:00 - 08:40

7C2203

20:05 – 23:59

Logo

Description automatically generated
AIR BUSAN

BX 748

22:10 - 06:10

BX 747

17:15 - 21:10


DAY 2 >> BAMBOO FOREST CAFÉ | ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ ประติมากรรมกังนัมสไตล์ | LOTTE PREMIUM OUTLET

BAMBOO FOREST CAFÉ ร้านกาแฟที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน กับการยกป่าไผ่แห่งคิมโป มาไว้ในร้าน ที่ประหนึ่งได้เข้ามานั่งจิบกาแฟ และดื่มด่ำไปกับธรรมชาติของป่าไผ่แห่งคิมโป โดยร้านแห่งนี้แบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นหนึ่งเป็นร้านกาแฟ และชั้น 2 เป็นร้านอาหาร ที่บริการด้วยเมนูกาแฟ และอาหารที่หลากหลายมีไว้ให้เลือกสรรได้ตามความต้องการ ที่ห้ามพลาดนั่นคือเมนูสุดพิเศษ เค้กในกระบอกไม้ไผ่ ที่นำกระบอกไม้ไผ่มาใส่เค้กช็อคโกแลต ทีรามิสึ และสตรอเบอร์รี และยังมีเมนูเบเกอรี่อื่น ๆ อีกมากมาย ... ที่จะได้มากกว่าการดื่มด่ำในรสชาติของเครื่องดื่ม และอาหารแล้ว ผู้ที่แวะเวียนมาที่นี่ยังได้ดื่มด่ำกับการตกแต่งที่เป็นสไตล์ธรรมชาติป่าไผ่ และที่พลาดไม่ได้แน่ ๆ ก็คือ มุมสวย ๆ ที่จะทำให้กาแฟแก้วธรรมดา เป็นกาแฟแก้วพิเศษขึ้นมาได้เลยทีเดียว

ห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ – STARFIELD LIBRARY ตั้งอยู่ในใจกลางห้างโคเอ็กซ์มอลล์ พื้นที่สาธารณะในรูปแบบห้องสมุดแบบเปิดที่ทุกคนสามารถมานั่งพักสมอง และจุ่มจมอยู่กับหนังสือพร้อมกับผู้คนหลากหลายที่รักหนังสือ ที่นี่มีหนังสือให้เลือกมากมายในหลากหลาย เช่น มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ งานอดิเรก ฯลฯ พื้นที่ทั้งหมดของห้องสมุดเรียงรายไปด้วยหนังสือต่างประเทศจากนักเขียนที่มีชื่อเสียงทั้งของเกาหลี และระดับโลก นักอ่านยุคใหม่ที่มีไอแพดหรือแท็บเล็ต ที่นี่มี E-book และนิตยสารมากกว่า 600 ฉบับทั้งในและต่างประเทศให้เลือกอ่านได้ตามใจ ด้วยจุดเด่นและความพิเศษที่แตกต่างไม่เหมือนใครของห้องสมุดแห่งนี้ ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหล่านักเขียน และหนอนหนังสือต่างได้มาพบปะพูดคุยกัน มีการอ่านบทกวี การบรรยายเกี่ยวกับหนังสือต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่เรียกว่า “คอนเสิร์ตหนังสือ” ที่การนำการขับขานและบรรเลงดนตรีมาผสานเข้ากับหนังสือ กลายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ห้ามพลาดเมื่อได้มาเยือนห้องสมุดแห่งนี้ 

ประติมากรรมกังนัมสไตล์ เพื่อย้ำเตือนถึงความโด่งดังของเพลง “Gangnam Style” (กังนัมสไตล์) ในปี ค.ศ. 2012 ของคุณไซ ที่เป็นรูปมือสองข้างจากท่าเต้นยอดฮิตจากบทเพลงดังกล่าว  ที่นี่ได้กลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ ที่ตั้งอยู่หน้าห้างโคเอ็กซ์มอลล์ ฝั่งประตูด้านตะวันออก ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายภาพ โดยส่วนใหญ่จะไม่พลาดที่จะทำท่าจากเพลงที่เราคุ้นตา... อ๊บ โอ๊บปะ กังนัม สไตล์!

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย หมูผัดซอสพริกเกาหลี เป็นหนึ่งในเมนูที่รู้จักกันดีที่ใช้วัตถุดิบชั้นดี หมักในซอสพริกตำรับแท้ของเกาหลี รสชาติเผ็ดนิด หวานหน่อย รับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ หรือวางหมูลงบนผักสด พร้อมด้วยเครื่องเคียงต่าง ๆ ห่อเป็นคำรับประทานได้ตามใจชอบ

LOTTE Premium Outlet Time Villas ลอตเต้พรีเมียมเอาท์เล็ตไทม์วิลล่า เปิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 2021  “Time Villas” กับคอนเซ็ปต์ ที่ว่า “ช่วงเวลาแห่งการช้อปปิ้ง และพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ” สถานที่ได้รวมเอาสินค้าแบรนด์ชั้นนำกว่า 245 ร้านค้า ศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม บริการด้วยเมนูที่หลากหลาย จากร้านต่าง ๆ ที่เป็นแบรนด์ชั้นนำ และแบรด์ของเกาหลี อยู่ภายในอาคารโดมกระจก 4 ชั้น และเรือนกระจกสูงโปร่งขนาดใหญ่ 10 หลัง ที่ทำให้การช้อปปิ้ง และกิจกรรมต่าง ๆ ใกล้ชิดธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้น ท่ามกลางพื้นที่กลางแจ้งกว่า 9,300 ตารางเมตร เพื่อการหย่อนใจและดื่มด่ำกับธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยภูเขาบารา และทะเลสาบแบกุน ของเมืองอึยวัง จังหวัดคยองกี ที่ซึ่งทุกคนในครอบครัวจะเพลิดเพลินและใช้เวลาร่วมกันในการปิกนิก นอกจากนี้ยังมี Wild Park และ Aqua Park เพื่อความสนุกสนานของเด็ก ๆ ในการปีนป่าย และเล่นน้ำในช่วงฤดูร้อน ... นอกจากความพิเศษของการช้อปปิ้งท่ามกลางธรรมชาติที่นี่ยังมีการแต่งเติมมุมต่าง ๆ ด้วยดอกไม้ตามฤดูกาล ทั้งทิวลิปในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และดอกลาเวนเดอร์ในช่วงเดือนกรกฎาคม พร้อมด้วยกิจกรรมที่ลานสนามหญ้าด้านหน้าผลัดเปลี่ยนตามกำหนด...และนี่คือที่สุดของความพรีเมียมท่ามกลางธรรมชาติที่จะเป็นความประทับใจมิรู้ลืม

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย บาร์บีคิว บุฟเฟ่ต์ อาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลีมีเนื้อสัตว์หลากหลายให้เลือกรับประทาน เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

วัดพงอึนซา | ล็อตเต้เวิลด์ | ศูนย์เครื่องสำอาง | ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท | สะพานสีสันแห่งสายน้ำบันโพ

วัดพงอึนซา วัดในพระพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 794 ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำฮัน ในเขตกังนัม เดิมเรียกว่าคยอนซองซาเมื่อแรกสร้าง ในช่วงการปกครองของกษัตริย์วอนซองแห่งซิลลา ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1498 โดยพระราชินีจองฮยอน ปัจจุบันถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “พงอึนซา” ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวของวัดแห่งนี้ ที่ผ่านช่วงเวลาต่าง ๆ ทั้งการถูกกดขี่และการฟื้นฟู ทั้งในยามสุขสันติ และยามสงคราม วัดแห่งนี้เสมือนศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และความเป็น “เอกแห่งจิตวิญญาณ” ที่นี่จึงได้รับการทำนุบำรุง และบูรณะขึ้นใหม่เสมอ จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือรูปแกะสลักหินอ่อนของพระศรีอริยเมตไตรย ขนาดสูง 28 เมตร (91 ฟุต) รูปแกะสลักนี้เป็นรูปแกะสลักหินอ่อนที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ อาคารที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน คือ หอพระสูตรที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1856 ที่รวบรวมพระไตรปิฎกกว่า 3,479 เล่ม วัดพงอึนซาแห่งนี้คือพุทธสถานที่ซึ่งอดีต และปัจจุบันมาบรรจบกันอย่างลงตัว... กับสถานที่พักผ่อนอันรื่นรมย์ เงียบสงบ และชวนศรัทธา ในอดีต บริเวณวัดรายล้อมไปด้วยเกษตรกรรม และกสิกรรมเท่านั้น แต่ปัจจุบันในบริเวณนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางของสถานที่ร่ำรวยที่สุดและพลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งในโซล ทำให้วัดพงอึนซาเป็นส่วนผสมที่น่าสนใจระหว่างกรุงโซลแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่... ที่ที่ความศรัทธา และชีวิตชีวาจะกลับคืนสู่ชีวิตผู้มาเยือนวัดแห่งนี้อีกครั้ง

ล็อตเตเวิลด์ – LOTTE WORLD พื้นที่แห่งความสุข ในรูปแบบสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก สวนสนุกกลางแจ้ง ห้างสรรพสินค้า โรงแรม พิพิธภัณฑ์ และลานสเก็ตน้ำแข็งที่ถูกรวบรวมไว้ในโซนเดียวกันทั้งหมด นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1989 อัครสถานแห่งความสุขแห่งนี้ได้ต้อนรับผู้มาเยือนหลายล้านคนในทุกปี ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางแห่งความสนุก และเป็นหนึ่งในสวนสนุกระดับ FIRST CLASS ของเอเชียและในโลก... สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือสวนสนุกในร่มที่รู้จักกันในชื่อ “Lotte World Adventure” และส่วนที่สองคือสวนสนุกกลางแจ้งที่รู้จักในชื่อ “Lotte World Magic Island” ทั้งสองแห่งนี้ มีเครื่องเล่นมากมายให้เลือกสนุกสนานได้ตามอัธยาศัย ซึ่งเครื่องเล่นต่าง ๆ เหล่านี้มีไว้สำหรับทุกเพศทุกวัย ร่วมถึงเครื่องเล่นที่ทุกคนในครอบครัวสามารถร่วมกันสนุกสนานได้อย่างเต็มที่ นอกจากสวนสนุกทั้งสองส่วนแล้ว ที่นี่ยังมีลานไอซ์สเก็ตขนาดใหญ่ ที่เปิดให้บริการตลอดทั้งปี ที่ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงฤดูร้อนของเกาหลี ณ ลานสเก็ตแห่งนี้จะฟรีซความสุขของคุณไปตลอดกาล.... โมเดลพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจิ๋วที่ล็อตเต้เวิลด์ อีกหนึ่งส่วนที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ที่ชอบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเกาหลี โดยมีการจัดแสดงสิ่งของทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจที่มีอายุนับพันปี สิ่งของที่นี่มีทั้งหมู่บ้านและวังจำลองขนาดจิ๋ว เครื่องปั้นดินเผา ตลอดจนหุ่นจำลองไดโนเสาร์ รูปปั้น ภาพวาด และเสื้อผ้า นอกจากนี้ที่นี่ยังได้รวบรวมร้านอาหารเมนูเด็ดของเกาหลีนานาชนิดไว้บริการ รวมถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ของล็อตเต้ไว้ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกสรรสิ่งต่าง ๆ ... ที่นี่ที่ล็อตเต้เวิลด์ ที่ที่ความสุขและความสนุกจะกลายเป็นความประทับใจมิรู้เลือน 

ศูนย์เวชสำอาง ที่ซึ่งทุกท่านจะสามารถเลือกซื้อเครื่องสำอางที่เหมาะกับผิวพรรณของแต่ละท่าน เพื่อการบำรุง รักษาหรือฟื้นฟูสภาพผิวให้กลับมาสดใสขึ้นอีกครั้ง จากส่วนผสมของธรรมชาติ หรือจากเวชสำอางที่ผลิตหรือรับรองโดยประเทศเกาหลี ที่คุณภาพดีในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะครีม เซรั่ม หรือผลิตภัณฑ์ทั้งผิวหน้าและผิวกายที่รับรองว่า หากลองใช้แล้วจะหน้าใสเหมือนหนุ่มสาวเกาหลีขึ้นมาบ้างแน่นอน

ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท เป็นถนนย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ซึ่งมีชื่อเสียงด้านศิลปะ ที่นี่จะมีบรรดานักศึกษานำของประดิษฐ์จากแฮนด์เมดมาวางจำหน่ายและมีร้านค้าขายสินค้าวัยรุ่นต่าง ๆ รวมถึงเหล่าไอดอลนิยมมาแสดงดนตรี เต้น หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงความสมารถกันในย่านนี้ .... อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและชมงานศิลปะตลอดทาง
อิสระ ณ ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท ท่านสามารถเลือกเมนูเด็ดทั้งจากในร้าน ที่มีนับร้อยร้านในย่านดังกล่าว หรือจะเลือกสตรีทฟู้ดสไตล์เกาหลีที่มีอยู่ทุกตรอก ซอกซอยในย่านนี้อีกด้วยเช่นกัน....

สะพานสีสันแห่งสายน้ำบันโพ  คือสะพานข้ามแม่น้ำฮันที่ถูกติดตั้งอุปกรณ์ให้กำเนิดน้ำพุในแนวราบกับแม่น้ำที่พ่นออกไปจากตัวสะพาน ถูกติดตั้งอยู่เป็นระยะทาง 570 เมตรในทั้งสองด้านของสะพานบันโพ โดยมีหัวฉีด 380 หัว พ่นน้ำออกมา เป็นการแสดงสีสันแห่งสายน้ำประกอบดนตรี และแสงสีที่สวยสดงาม น้ำพุดังกล่าวได้รับการตั้งโปรแกรมไว้ให้พ่นน้ำออกมาในช่วงเวลาทั้งกลางวัน และกลางคืน ซึ่งในระหว่างวันน้ำพุจะแสดงรูปแบบต่าง ๆ กว่าร้อยรูปแบบ ที่ชวนให้นึกถึงกิ่งหลิวที่โบกสะบัดเมื่อต้องกับสายลมแห่งแม่น้ำฮัน เมื่อพระอาทิตย์ตกดวงไฟกว่า 200 ดวงจะส่องประกายมายังน้ำพุ เพื่อให้ลีลาร่ายรำที่อ่อนช้อยของสายน้ำ ที่สะท้อนถึงความงดงามของนาฏลีลาของนาฏศิลป์แห่งชนชาติเกาหลีงดงามมากยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก การแสดงแสงสีเสียงมีให้รับชมในช่วงเดือนเมษายน - ตุลาคม วันละ 4 – 6 ครั้ง ครั้งละประมาณ 20 นาที โดยสามารถนั่งชมการแสดงดังกล่าวได้จากลานริมแม่น้ำฮัน หรือพื้นที่พิเศษเพื่อชมการแสดงโดยเฉพาะ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู จิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลุกด้วยน้ำซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลี

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม

หมู่บ้านวัฒนธรรมเกาหลี หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว คำว่า บุกชอน มีความหมายแปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ ตามตำแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน หมู่บ้านประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลังและเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนที่มีอายุกว่า 600 ปี

ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สรรพคุณช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย

รู้จักและเข้าใจสมุนไพรที่นับว่าเป็นราชาแห่งมวลสมุนไพรทั้งมวล นั่นคือ โสมเกาหลี ที่ ศูนย์โสม เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจของคุณได้เป็นอย่างดี ช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด พร้อมชมการสาธิต เพื่อให้ให้ท่านได้เห็นสรรพคุณอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพุลโกกิ (BULGOGI) เมนูที่มีส่วนผสม หมูหมักชิ้นบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ นำมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้ำ พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

สู่ที่สุดของการช้อปปิ้งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยังมี เสื้อผ้า เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื้อกัน.... หรือจะเลือกเดินตรงขึ้นเนินไปไม่ไกลนัก จะพบกับโบสถ์คาทอลิกหลังใหญ่ ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเขตปกครองกรุงโซล ตั้งตระหง่านอยู่บนเนิน หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ “อาสนวิหารพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล” นอกจากจะได้ชมกับสถาปัตยกรรมที่สร้างมากว่า 130 ปี โดยรอบอาสนวิหารถูกตกแต่งด้วยศิลปะ แบบเกาหลีซึ่งที่นี่คุณอาจจะเห็นรูปปั้นพระเยซู ที่แปลกออกไป และที่พลาดไม่ได้ ดารานักร้องเกาหลีจำนวนไม่น้อยที่เป็นคาทอลิก เดินทางมาโบสถ์ที่แห่งนี้ เพื่อขอพรจากพระแม่มารีย์ โดยพระรูปของพระแม่ที่เป็นองค์อุปถัมภ์ประดิษฐานอยู่ในถ้ำที่จำลองมาจากเมืองลูร์ด ในประเทศฝรั่งเศส ที่ซึ่งเชื่อว่าพระแม่ประจักษ์มา

อิสระอาหารเย็น ณ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง ท่านสามารถเลือกเมนูเด็ดทั้งจากในร้าน ที่มีนับร้อยร้านในย่านดังกล่าว หรือจะเลือกสตรีทฟู้ดสไตล์เกาหลีที่มีอยู่ทุกตรอก ซอกซอยในย่านนี้อีกด้วยเช่นกัน....

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก | ศูนย์อเมทิสต์ | KOREAN SUPERMARKET

รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ที่บอกเล่า และรวบรวมเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสาหร่าย อาหารชั้นยอดของเกาหลีใต้ ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรมการประกอบอาหารของชนชาติเกาหลี.... “ข้าวห่อสาหร่าย” อาหารประจําชาติเมนูขึ้นชื่อ .... เมื่อไปถึงถิ่นกำเนิดของเมนู ขอเชิญชวนทุกท่านเรียนรู้การทำข้าวห่อสาหร่ายด้วยตัวเอง พร้อมกับใช้โอกาสนี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมการแต่งกายชุดประจำชาติอันงดงามของแดนโสมขาว โดยใส่ชุดฮันบกหลากหลายแบบที่มีไว้ให้เลือก พร้อมถ่ายรูปกับฉากและพร็อพที่เตรียมไว้ เก็บเป็นที่ระลึกว่าครึ่งหนึ่ง ว่าเราได้เคยมาเยือนดินแดนที่มีวัฒนธรรมอันงดงามหลากหลายเช่นนี้

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบิบิมบับหรือข้าวยำเกาหลี มาพร้อมกับซุปร้อนๆ เสิร์ฟมาเป็นชามข้าวสวยร้อน โรยหน้าด้วยผักที่ผัด และปรุงรสแล้ว, โคชูจัง (น้ำพริก) หรือทเว็นจัง (เต้าเจี้ยว) นอกจากนี้ยังนิยมใส่ไข่ดิบ ไข่ดาว หรือไข่ลวก และเนื้อสัตว์ที่หั่นบางๆ เช่นกัน จากนั้นคลุกส่วนผสมต่างๆ ให้เข้ากันดีก่อนรับประทาน

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้จะทำให้มีโชคลาภและสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในชีวิต
หลังจากนั้นได้เวลานำท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ KOREAN SUPERMARKETเพื่อซื้อของฝากที่ระลึก มีร้านขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากหลายชนิด กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว ฯลฯ

ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
  2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน ,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
  6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
  7. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

คำถามที่พบบ่อย

Q : จองทัวร์กับ คลิกทัวร์.คอม เสี่ยงหรือไม่? มั่นใจได้แค่ไหน?จะได้เดินทางตามใบนัดหมายหรือเปล่า?

A : บริษัท คลิกเวิลด์เซอร์วิส จำกัด มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเวลายาวนานมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ ____wait____ ได้รับการรับรองอย่างถูกกฏหมายจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นหลักฐานยืนยันว่าทางบริษัทฯ สามารถจัดโปรแกรมนำเที่ยวได้อย่างเต็มคุณภาพ


Q : จะจองแพ็คเกจทัวร์กับเราคลิกทัวร์.คอม ได้อย่างไรบ้าง?

A : ลูกค้าสามารถจองแพ็คเกจทัวร์ที่ท่านต้องการได้หลากหลายช่องทาง อาทิ

      - WEBSITE:  www.clickstour.com
      - TEL:     065-626-2362 / 065-626-2363
      - EMAIL:[email protected]
      - @LINE OFFICIAL:   @CLICKS
  https://line.me/R/ti/p/%40vcc0572r
      - FACEBOOK:CLICKS YOUR HAPPINESS


Q : สามารถชำระเงินให้กับเราคลิกทัวร์.คอม ได้ช่องทางไหนบ้าง?
A :ลูกค้าสามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง อาทิ

      - ชำระด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต โดยตรงได้ที่บริษัท คลิกเวิล์ดเซอร์วิส จำกัด โดยติดต่อพนักงานบริษัทฯ ก่อนล่วงหน้า หลังจากทำการจองแพคเกจทัวร์
      - ชำระด้วยการโอเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี TARADA VACHARAPARINDECHA


SCB : No. 215-2-06056-8
KBANK:No. 860-2-07158-9
KTB:  No. 949-0-10531-0

หลังจากทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งสลิป หรือหลักฐานการชำระเงินมาที่ clickstour.com


Q : ต้องชำระเงินมัดจำ และชำระเต็มจำนวน ก่อนการเดินทางกี่วัน?

A : ลูกค้าต้องชำระเงินมัดจัดครึ่งหนึ่งของราคาเต็ม ภายใน 3 วันหลังจากการจอง และชำระเงินเต็มจำนวนก่อนการเดินทาง 14 วัน


Q : แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจองทัวร์สำเร็จ ได้เดินทางอย่างแน่นอน?

A : หลังจากที่ลูกค้าได้แจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองแพคเกจทัวร์อีกครั้ง พร้อมทั้งส่งเอกสารยืนยันการจองให้กับลูกค้า


Q : ถ้าต้องการยกเลิกการเดินทาง ต้องทำยังไงบ้าง?

A : หากลูกค้าต้องการยกเลิกการเดินทางต้องทำการยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง หายกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี


Q : หากจองทัวร์แล้วกรุ๊ปทัวร์ที่จอง มีคนจองไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ ทัวร์จะยกเลิกหรือยังจะเดินทางต่อ?

A : หากเกิดกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3-7 วัน และทางบริษัทจะเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า หากลูกค้าไม่พอใจทางบริษัท ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ท่าน