ใบอนุญาต 11/09646

BEST OF THE BEST IN KOREA l 02.พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE)

พระราชวังชางด็อกกุง หรือที่รู้จักกันดีของคนเกาหลีว่า เป็นพระราชวังลำดับที่สองที่ถูกสร้างขึ้นต่อจาก พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBUKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 1405 เป็นที่พักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน  และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญที่ยังคงถูกดูแลรักษาเอาไว้ ภายในประกอบไปด้วย พระราชฐานชั้นนอก, พระราชฐานชั้นใน และยังมีสวนที่ตั้งอยู่ด้านหลังของพระราชวัง ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของเหล่าพระมหากษัตริย์ มีต้นไม้ขนาดใหญ่ยักษ์ อายุกว่า 300 ปีมาแล้ว

พระราชวังแห่งนี้เป็นที่พักพิงของเหล่าพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ในสมัยราชวงค์โชซอน ในปี ค.ศ. 1592 พระราชวังแห่งนี้ถูกเผาทำลายร้างโดยเหล่าประชาชนที่รู้สึกโกรธแค้นต่อการหนีของพระราชวงศ์ในเมื่อคราวที่ถูกรุกรานจากชาวญี่ปุ่น หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1611 พระราชวังชางด็อกกุงได้ถูกบูรณะซ่อมแซมขึ้นอีกครั้ง และได้รับการบำรุงดูแลรักษามาเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันเลยค่ะ

นอกจากพระราชวังที่เป็นจุดไฮไลท์สำคัญแล้ว ภายในรั้ววังยังมีสวนลับ หรือสวนต้องห้าม ที่เรียกว่า ฮูวอน (HUWON) ตั้งอยู่ในบริเวณด้านหลังของพระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์แทจง เป็นสถานที่พักผ่อนสวนพระองค์ สวนแห่งนี้เป็นสวนที่ได้รับการบำรุงดูแลรักษามาเป็นอย่างดีโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง จะเป็นช่วงที่สวนแห่งนี้สวยงามเป็นที่สุด นอกจากนี้ยังมี ศาลาริมน้ำ บ่อน้ำพุ และสะพานริมน้ำเล็กๆ อีกด้วยนะคะ

via.visitkorea

บทความที่เกี่ยวข้อง