ใบอนุญาต 11/09646

ทุก 1.8 วินาที จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางสู่เกาหลี 1 คน

เกาหลีคาดการณ์ว่าจะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 17.5 ล้านคนในปี ค.ศ. 2019 ซึ่งสถิติในปี ค.ศ. 2018 ได้บันทึกไว้ที่ 17.24 ล้านคนเมื่อเทียบกับเวลานี้ ซึ่งนั่นหมายความว่าจะมีนักทองเที่ยว 1 คน เดินทางเข้าเกาหลีในทุก ๆ 1.8 วินาที

โดยในระหว่างเดือนมกราคม - เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2019 เกาหลีได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีนถึง 5.5 ล้านคน และญี่ปุ่น 3.02 ล้านคน

จากสถิติดังกล่าว เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่า "เกาหลีใต้" เป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นของโลก ที่นักเดินทางและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ต่างหมายปองและปักหมุด ที่จะเดินทางมาเยือนแดนกิมจินี้ให้ได้สักครั้งในชีวิต

บทความที่เกี่ยวข้อง