ใบอนุญาต 11/09646

เกาหลีใต้ เครือข่าย 5G ประเทศแรกของโลก

เกาหลีใต้...เครือข่าย 5G เต็มระบบ
ประเทศแรกของโลก


เกาหลีใต้เป็นประเทศแรกของโลกที่เปิดตัวเครือข่าย 5G สำหรับลูกค้าประเภทธุรกิจตั้แต่เมื่อปีที่ผ่านมา และกำลังจะเปิดเครือข่าย 5G สำหรับประเภทบุคคลทั่วไป อย่างเต็มรูปแบบ ในเดือนมีนาคม 2019 ที่จะถึงนี้

ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา KT บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการโทรคมนาคม ได้ทำการทดสอบรถโดยสาร 5G ในย่าน Gwanghwamun ของกรุงโซล และใกล้กับสถานี Gangnam ทางใต้ของกรุงโซล

มีการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณ 5G บนรถโดยสารดังกล่าว พร้อมกับติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ 5G ในย่าน Gwanghwamun และย่ายสถานี Gangnam ในกรุงโซลโดยทำการกระจายสัญญาณใหม่นี้ ในรูปแบบ เป็นสัญญาณ Wi-Fi และเปลี่ยนรถโดยสารดังกล่าวให้เป็นพื้นที่ 5G

แต่ละที่นั่งจะเป็นอุปกรณ์แสดงผลเสมือนจริง (VR) ที่ติดบนศีรษะ พร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโทรศัพท์มือถือ โดยได้ติดตั้ง Application ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อการใช้งาน VR ที่นำเสนอ ภาพ เสียง วีดีโอ และสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นการทดสอบความเร็วในการกระจาย และใช้สัญญาณ 5 G ... ซึ่งผลจากการทดลองกับ VR บนระบบ 5G นี้ ผลที่ได้จากความเร็วในการเชื่อมต่อ และรับส่งข้อมูลต่าง ๆ นั้นเร็วขึ้นจากเดิม 10 เท่า

และนี่คือความก้าวหน้าไปอีกขั้นของระบบโทรคมนาคมของเกาหลีใต้...ไปลอง 5G เต็มรูปแบบที่เกาหลีใต้กันได้นะ


ขอบคุณรูปภาพจาก Korea.net
ที่มา http://www.korea.net/NewsFocus/Sci-Tech/view?articleId=167738&pageIndex=1&fbclid=IwAR2DkyIYCdxbN1b0vsQkiWqWpjKhN_TM5Z0MvPBrtzcZLWLuE3P3f8EEiw0

บทความที่เกี่ยวข้อง