ใบอนุญาต 11/09646

ฤดูกาลแห่งการทำกิมจิเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง!!

ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีผ่านไปเข้าสู่ฤดูหนาว เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวชาวเกาหลี โดยเฉพาะเกษตรกร ที่ได้เก็บเกี่ยวผลิตผลสุดท้ายจากแหล่ง ก่อนที่ความหนาวเย็น และหิมจะลงมาปกคลุมทั่วประเทศ เพื่อถนอมผลิตผลสุดท้ายปลายฤดูกาล ไว้บริโภคให้ยาวนานที่สุด “กิมจิ” จึงเกิดขึ้นด้วยความคิดและภูมิปัญญาของคนจากรุ่นสู่รุ่น สารพัดกิมจิ ถูกคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุง จนเข้ากันอย่างลงตัว ทั้งส่วนผสม และวัตถุดิบที่คัดสรรมา.. มิใช่เพื่อความอร่อยจนถูกปากคนทั่วโลกอย่างเดียว...แต่กำเนิดแรกของ “กิมจิ” เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง และเพื่อประทังชีวิต ให้ผ่านพ้นฤดูหนาวอันโหดร้าย และยาวนานกว่า 4 เดือน จนกว่าผลิตผลใหม่จะเก็บเกี่ยวได้อีกครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง