ใบอนุญาต 11/09646

สวนศิลป์อันยาง | Anyang Art Park

สวนศิลป์อันยาง | Anyang Art Park

สถานที่ที่รวบรวมงานสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่ผ่านการรังสรรค์ โดยสถาปนิก และนักออกที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก ซึ่งได้รวมรวมไว้ในสวนแห่งนี้ กว่า 50 ชิ้น โดยงานศิลป์แต่ละชิ้น หรือสถาปัตยกรรมในแต่ละแห่ง มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป แต่ซึ่งหนึ่งที่นักออกแบบได้ให้ความสำคัญคือ ทุกสิ่งต้องลงตัว และกลมกลืนกับธรรมชาติ ณ จุดนั้น หรือจะเรียกได้ว่า... ดื่มด่ำกับงานศิลป์ และธรรมชาติไปพร้อม ๆ กัน

สวนศิลป์แห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 ในช่วงเวลาแห่งการล่าอาณานิคมของญี่ปุ่น ที่อันยางแห่งนี้มีสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม ซึ่งนายสถานีรถไฟ คือ ฮอนดะ ซาโกโระ ได้อาศัยความงดงามของธรรมชาติแห่งนี้เพื่อสร้างรายได้ จึงได้ทำการกั้นธารน้ำซัม ซองที่ไหลลงมาจากหุบเขาโดยรอบ เพื่อสร้างสระว่ายน้ำแบบธรรมชาติ และได้ตั้งชื่อว่า “สระอันยาง”

ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 1969 ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มีแอ่งน้ำจากลำธารในหุบเขาของภูเขากวานักซาน และซัมซองซานที่โอบล้อมไว้ ทำให้อากาศที่นี่เย็นสบายตลอดทั้งปี  ทางรัฐบาลเกาหลีจึงได้เปลี่ยนร่องรอยในอดีตให้เป็นสวนสนุก ที่นับว่าได้รับความนิยมอันดับต้น ๆ ของประเทศ ทีท่สามารถดึงดูดคนนับล้านคนให้มาเที่ยว ณ สวนสนุกอันยางแห่งนี้ เหตุที่สวนสนุกดังกล่าวต้องปิดตัวลงเนื่องจากเกิดอุทกภัยใหญ่ขึ้น ในปี ค.ศ. 1977 ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก สวนสนุกจึงปิดตัวไปในที่สุด และในปี ค.ศ. 2005 จึงได้รับการฟื้นฟูเป็นสวนศิลป์อันยางในปัจจุบัน ซึ่งได้กลายเป็นสวนสาธารณะ ที่เต็มไปด้วยงานศิลปะหลากหลายรูปแบบของประชาชน ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจที่หลากหลาย เช่น สนามเด็กเล่น และที่พัก

บทความที่เกี่ยวข้อง